پرسش‌نامه سنجش بلوغ داده‌محوری سازمان

مرحله 1 از 13 - پرسش‌نامه

اکثر سازمان‌ها باید بتوانند برای بقا و رشد در بازار خودشان، تصمیمات درستی را در یک بازه زمانی منطقی اتخاذ کنند؛ و بدیهی است که همه مدیران رویکرد و امکانات یکسانی برای تصمیم‌گیری ندارند. تصمیماتی از قبیل این که چگونه باید برای محصولات و خدمات سازمان قیمت‌گذاری کرد و یا این که چگونه بهترین مشتریان را تشخیص داد و چه خدمات ویژه‌ای را به آنها عرضه کرد.

پرسش‌نامه حاضر، میزان بلوغ داده‌محوری سازمان‌ها را در ۵ سطح بلوغ می‌سنجد؛ از سازمان‌هایی که در تحلیل ناتوان هستند تا سازمان‌هایی که بر اساس داده‌محوری دست به نوآوری می‌زنند. سوالات بر اساس ۱۰ معیار سازمانی آماده شده‌اند و کلیه جوانب یک سازمان را به لحاظ داده‌محوری پوشش می‌دهند.